windows ve linux sunucuya plesk lisansı komut satırından nasıl yüklenir ?

Linux sunucuya lisans yükleme

  1. Sunucuya yüklediğimiz xml lisansını yüklemek için

# /usr/local/psa/bin/license -i /root/PLSK.XXXXXXXX.XXXX.xml

2.  Sunucuya komut satırından  gelen serial yükleme

# /usr/local/psa/bin/license -i XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

Windows sunucuya lisans yükleme

  1. Sunucuya yüklediğimiz xml lisansını yüklemek için

“%plesk_dir%\bin\license.exe” -i “C:\\PLSK.XXXXXXXX.XXXX.xml”

2.  Sunucuya komut satırından  gelen serial yükleme

“%plesk_dir%\bin\license.exe” -i XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

windows plesk 12.5 http to https webconfig üzerinden yönlendirme

Merhaba

Windows Plesk 12.5 üzerinde http den https ‘e webconfig üzerinden yönlendirme kodu aşağıdaki gibidir.

<?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?>
<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
<rules>
<rule name=”http to https” stopProcessing=”true”>
<match url=”(.*)” />
<conditions>
<add input=”{HTTPS}” pattern=”^OFF$” />
</conditions>
<action type=”Redirect” url=”https://{HTTP_HOST}/{R:1}” redirectType=”Temporary” />
</rule>
</rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>